Det känns som att jag har kolsyra i blodet.

Det känns som att jag har kolsyra i blodet.
– Jag orkar inte sitta still. 
Rastlösheten sköljer över mig.
– Jag måste göra någonting.Därifrån.

Hon satt med pannan tryckt mot fönstret
det var kyligt och nästan vått
precis som regnet som hade bildats
utanför
Med hjälp av hennes andetag
formade hon moln
och ritade meddelanden
som hon önskade
kunde ta henne därifrån.