Det känns som att jag har kolsyra i blodet.

Det känns som att jag har kolsyra i blodet.
– Jag orkar inte sitta still. 
Rastlösheten sköljer över mig.
– Jag måste göra någonting.Annonser