Vakuum.

Tänka sig att det kunde finnas så mycket ilska i en så liten kropp.

Ögon som svartnar, som ett bottenlöst hål som öppnar upp sig
så att ”själen” försvinner ned i ett slags tomrum.
Vakuum.

Ilska, envishet, ånger, skam och likgiltighet.
Nästintill allting på en och samma gång.

Tänka sig att det kunde rymmas så mycket emotioner,
följt av ingenting.

Till vilken nytta, mening?
Bara fullständig hopplöshet,
följt av självbehärskning,
förundran över självet.
Det nyfunna jaget.