Föreläsningar i psykiska sjukdomar.

Denna vecka har bestått av tre föreläsningar på uni. Vi börjar inrikta oss allt mer på psykiatri, psykiska sjukdomar/störningar och behandling. Denna kursen och de kommande kurserna på denna termin kommer kräva ökad ansträngning ifrån min sida. Men jag förväntar mig även utifrån detta att jag efter varje avslutad kurs känner att jag kommer att ha någonting att ta med mig i livet/kommande yrken. Så det är ju inte får ingenting jag gör detta + att det är riktigt intressant.

Detta bildspel kräver JavaScript.